Nieuwsbrief

Het Chronic Care project in Tienen zoekt een coördinator (70%)

Je opdrachten

  • Verbindingen maken en relaties onderhouden met stakeholders, realiseren van synergieën tussen acties, zorgen voor draagvlak en vertrouwen.
  • De stuurgroep informeren over de voortgang en evaluatie van de acties.
  • Communiceren naar de bevolking en naar zorgverleners, stakeholders.
  • Aanspreekpersoon voor het project t.o.v. de overheden.
  • Netwerkleiderschap opnemen passend bij een niet-hiërarchische netwerkstructuur.
  • Gedragsverandering teweeg brengen bij zorgverleners en personen met een zorgnood via specifieke acties, ondersteund door verandercoaches.
  • Zoeken naar externe financiering.
  • Begeleiden van groepen.
  • Overzicht houden over het project.

Bekijk de hele vacature

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen