Nieuwsbrief

Gebruik dit pakket van vijf geïllustreerde, geplastificeerde praatplaten om op een laagdrempelige manier een groepsgesprek te houden over gezond wonen, samen met het begeleidingsboekje.
Met de fotopresentatie kan je op een laagdrempelige manier een groepsgesprek houden over gezond wonen.
Asbest (Banner)
Ontleen de roll-up banner over asbest en zet hem op tijdens een beurs of in een publiek gebouw zoals het gemeentehuis, de huisvestingsdienst of de bib.
De leidraad is een hulpmiddel voor de toezichthouders (gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones) bij de handhaving op milieuovertredingen.
Krijg je als milieu- of huisvestingsambtenaar veel vragen van bewoners rond asbest? Deze materialen helpen jou een antwoord te formuleren.
De brochure ‘Asbest in en om het huis’ geeft meer informatie over hoe veilig om te gaan met asbesthoudend materiaal, hoe asbest te herkennen en welke wettelijke bepalingen er bestaan.
Roll-up banner die het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker onder de aandacht brengt
Roll-up banner die het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker onder de aandacht brengt

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen