Nieuwsbrief

176 registraties voor me-ASSIST

In Oost-Brabant registreerden 176 hulpverleners voor me-ASSIST. Dat is het online instrument waarmee je middelengebruik detecteert, bespreekbaar maakt en er op intervenieert. 

De me-ASSIST bestaat uit

  • een geautomatiseerde vragenlijst met kortdurende interventie
  • folders
  • informatie over doorverwijzen
  • factsheets
  • ...

Uitbreiding voorzien met CRAFFT

Daarbovenop komt er een specifieke module om jongeren te screenen: de CRAFFT. De elektronsiche versie wordt ingebouwd in het screeningsluik van de me-ASSIST voor huisartsen. Je screent er -18-jarigen mee op alcohol, drugs en medicatie. Het resultaat is een risicoscore voor een middelengebonden stoornis volgens DSM-V. De score zegt niets over de ernst van de stoornis.

Meer weten? Surf naar www.me-assist.com.

me-ASSIST
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen