Nieuwsbrief

Alcohol- en drugpreventie in het lager onderwijs: hoe doe je dat?

Door te werken aan een gezondheidsbeleid motiveren basisscholen leerlingen voor een gezonde leefstijl. Ook alcohol- en andere drugpreventie maakt hier deel van uit. Maar hoe maak je hier werk van in je basisschool?

Kinderen tot 9 jaar

Idealiter werk je met kinderen pas aan middelengebruik als het zich in hun leefwereld bevindt. Voor kinderen tot 9 jaar leg je best nadruk op de ontwikkeling van normbesef en sociale vaardigheden.

Kinderen uit 5de en 6de leerjaar

Vanaf het 5de en 6de leerjaar hebben kinderen de noodzakelijke cognitieve mogelijkheden om te begrijpen wat sociale invloed betekent en om informatie over genotsmiddelen te bevatten. Bij de oudste leerlingen kunnen thematieken zoals (tabak- en) alcoholgebruik en gamen dus zeker aan bod komen. Deze VAD-materialen helpen je hierbij:

  • LOL zonder alcohol: lespakket over alcohol voor de derde graag LO
  • Vlucht naar Avatar:  Vlucht naar Avatar wil de kennis, het inzicht en de vaardigheden van leerlingen van de derde graad lager onderwijs versterken, zodat ze op een verantwoordelijke manier leren omgaan met gamen. 

Meer weten?

Lees de visietekst ´Praten over alcohol gamen en drugs in het lager onderwijs' of contacteer het Logo op info@logo-oostbrabant.be of op 016 89 06 05.

alcohol
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen