Nieuwsbrief

Een alcohol- en drugbeleid in het CAW

VAD bracht recent een nieuwe publicatie uit die een leidraad biedt om een alcohol- en drugbeleid uit te werken in het CAW. Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe er in de werking wordt omgegaan met cliënten en middelengebruik, zowel preventief als op vlak van hulpverlening. In een eerste stap werk je aan de visie van je werking op cliënten met middelenproblemen. Vervolgens concretiseer je de visie in de uitwerking van de verschillende pijlers van het drugbeleid: regels & afspraken, zorg & begeleiding, informatie & sensibilisering, omgevingsinterventies. Het draaiboek biedt een beschrijving van de verschillende stappen die je zet bij het uitwerken van een beleid en ondersteunend werkmateriaal. Je kan de publicatie gratis downloaden of bestellen op www.vad.be

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen