Nieuwsbrief

Exergames - Onderzoeksproject dementie? Beweeg!

 

Hogeschool UCLL wil 2 beweegprogramma’s ontwikkelen en uittesten bij personen met dementie in hun thuisomgeving. De kwaliteit en haalbaarheid van de programma’s worden onderzocht, alsook de invloed van de programma’s op de zelfredzaamheid van de personen met dementie.

Hiervoor zijn zij op zoek naar 65-plussers die:

  • De diagnose dementie hebben: Er is een beperkte cognitieve achteruitgang: Nog in staat zijn om (eenvoudige) instructies te begrijpen en een gesprek te voeren. De Mini Mental State Examination (MMSE) wordt afgenomen door de onderzoekers, de score op deze test moet tussen 20 - 24 zijn om verder deel te kunnen nemen.
  • Een mantelzorger hebben die bereid is om mee te werken aan het onderzoek (toezicht houden bij het uitvoeren van de oefeningen). Indien gewenst kan de mantelzorger de oefeningen ook mee uitvoeren.
  • Geen lichamelijke problemen hebben die het uitvoeren van lichte tot matige fysieke inspanning onmogelijk maakt: - In staat zijn om zelfstandig recht te staan zonder hulpmiddel gedurende periodes van maximaal 5 minuten. - Geen ernstige psychiatrische problemen (bv. psychose), ernstige gehoor of gezichtsproblemen (bv. doof, blind) of epilepsie hebben. - Op dit moment niet in behandeling zijn voor een onstabiele medische aandoening (bv. kanker). - Een stabiel medicatiegebruik hebben (indien ze medicatie nemen voor de dementie).
  • Nog thuis wonen in een straal van 25 km rond Leuven: - Er wordt geen opname verwacht in een woonzorgcentrum op korte termijn.

Interesse? Meer info vind je hier.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen