Nieuwsbrief

Pakket: ff down

‘ff down’ stimuleert jongeren en hun omgeving om gevoelens correct te (h)erkennen en uiten. In het lessenpakket is ook aandacht voor:

  • tijdig hulp zoeken wanneer sombere gevoelens een lange tijd aanslepen en dreigen uit te monden in een depressie
  • weten waar je hiervoor terecht kan

‘ff down’ is de verzamelnaam voor verschillende producten die zich richten naar verschillende doelgroepen. In de eerste plaats leert het project jongeren tussen 15 en 18 jaar het verschil kennen tussen somberheid en depressie en de mogelijkheden om hiermee om te gaan. Daarnaast biedt het project ook de onmiddellijke omgeving van de jongeren, zoals ouders, leerkrachten, CLB-medewerkers, andere jongeren houvast om sombere gevoelens en depressie te (h)erkennen.

Voor wie?

Jongeren tussen 15 en 18 jaar

Wie kan ff down bestellen?

Leerkrachten van het secundair onderwijs, schooldirectie, CLB...

Waarom?

Sombere gevoelens en depressie zijn voor jongeren vaak moeilijk bespreekbare thema's. Met ff down zorg je voor een opening.

Uitleen: € 0.00

← Vorige

ff down
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen