Nieuwsbrief

Gids: Gemeentelijke gezondheidsgids

De Gemeentelijke gezondheidsgids bundelt goede raad en adviezen, nuttige websites en telefoonnummers over preventieve gezondheidsthema’s:

  • voeding
  • beweging
  • roken
  • alcohol
  • illegale drugs
  • binnen- en buitenmilieu
  • valpreventie
  • bevolkingsonderzoeken naar kanker
  • vaccinaties
  • geestelijke gezondheid

Zet de gids op je gemeentelijke website of leg hem op plaatsen waar burgers vaak langskomen: de bib, de dienst bevolking, het cultureel centrum... Zo toon je je inzet om burgers wegwijs te maken in het wat en hoe van een gezonde leefstijl. Ook het gemeente- en OCMW-personeel kan hun basiskennis over gezondheid bijschaven met de gids. Zo kunnen ze te allen tijde correct advies geven.

Mag het wat meer zijn? Informeer naar de aanvulbare versie. Daarin voeg je zelf contactgegevens van bijvoorbeeld diëtisten, huisartsen... uit je gemeente toe.

Voor wie?

Jongeren, ouderen, volwassenen, personeelsleden van gemeente en OCMW

Wie kan de Gemeentelijke gezondheidsgids bestellen?

Lokale besturen, OCMW's, communicatieambtenaren, ambtenaren met een loketfunctie, bibliothecarissen...

Waarom?

Over gezondheid en gezond leven wordt veel verteld en geschreven. Met de Gemeentelijke Gezondheidsgids verschaft de gemeente de inwoners correcte en objectieve, preventieve gezondheidsinformatie. 

← Vorige

Gemeentelijke gezondheidsgids
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen