Nieuwsbrief

Brochure: Inspiratiegids Gezonde Gemeente

Deze inspiratiegids bundelt 9 fiches over de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. De fiches helpen je bij het uittekenen van een preventief gezondheidsbeleid op maat. Ze stimuleren je om een lokale analyse over gezondheid te maken, om prioriteiten op basis hiervan te formuleren en haalbare doelstellingen voor de volgende legislatuur vast te leggen.

Daarnaast vind je in de gids per thema mogelijke acties, doelmatige projecten en gepaste maatregelen om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Voor wie?

Gemeenten en OCMW's die werk willen maken van een lokaal preventief gezondheidsbeleid

Wie kan met dit materiaal aan de slag?

Gemeenten, OCMW's

Waarom?

Iedereen heeft recht op gezondheid en een gezonde leefomgeving. Elk beleidsniveau - van federaal tot lokaal - heeft daarin een eigen complementaire opdracht.

De gemeente en het OCMW spelen een belangrijke rol om alle bewoners dezelfde kansen op welzijn en gezondheid te garanderen, want zij staan het dichtst bij de burgers en kennen het best de noden. Als OCMW is het garanderen van het recht op welzijn en gezondheid zelfs een kerntaak.

Gratis: € 0.00

← Vorige

Inspiratiegids Gezonde Gemeente
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen