Nieuwsbrief

Levensloop-Grants 2019 - indienen project

Dit jaar organiseert Stichting tegen Kanker, samen met meer dan 600 vrijwilligers, 28 Levenslopen verspreid over heel België. Na 9 jaar is Levensloop uitgegroeid tot een grote solidariteitsbeweging met de kankerpatiënten en ex- patiënten, met meer dan 70.000 deelnemers en vorig jaar bijna 4 miljoen euro in fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. Meer informatie vind je hier.

Om de lokale gemeenschappen te bedanken voor hun opmerkelijke inspanningen tegen kanker en om Vechters ook buiten het Levensloopseizoen te ondersteunen wil de Stichting een deel van de ingezamelde fondsen gebruiken om lokale initiatieven - die ten goede komen aan de patiënten en hun naasten -  te steunen!

Wie kan een project indienen?

Alle actoren binnen het medisch en psychosociaal netwerk van een regio kunnen een aanvraag indienen voor steun aan een operationeel project dat bijdraagt aan het welzijn van de patiënten en hun naasten. De mogelijke bestemming is doelbewust ruim gehouden om in de realiteit te kunnen beantwoorden aan de lokale noden. Dit kan u en uw organisatie dus misschien ook interesseren.

Projectaanvragen van minimaal €1.000 en maximaal €5.000 komen in aanmerking (voor kleinere of grotere bedragen zijn er namelijk andere financieringsmogelijkheden. Voor meer informatie over de andere projectondersteuning die Stichting tegen Kanker aanbiedt kun u terecht bij de regiocoördinator). 

In het voorjaar van 2019 richt Stichting tegen Kanker een onafhankelijke raad van experts en patiënten op die zal beoordelen welke projecten in aanmerking komen en brengt via de Levenslopen alle mogelijke kandidaten op de hoogte van de Grants en de te volgen procedures. In het najaar zullen de laureaten bekend gemaakt worden.

Projecten kunnen ingediend worden t.e.m. 6 oktober 2019 . De laureaten worden bekendgemaakt eind december 2019.

Alle informatie (selectiecriteria, jury, applicatieformulier, enz.) vind je terug op de website van Levensloop Grants

Stichting tegen Kanker
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen