Nieuwsbrief

Lunchdebat: recht op ongezond leven

Recht op ongezond leven? Een gezond leven verplichten? Over deze vragen debatteerden de panelleden

 • Dr. Hendrik Peuskens, Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen Tienen
 • Prof. Herman Nys, UZ KU Leuven
 • Stefaan Hendrickx, VIGeZ

op 27 oktober samen met leden van het Logonetwerk.

6 stellingen als leidraad

Dr. Marleen Finoulst, hoofdredacteur van Bodytalk, legde zes uitdagende stellingen aan het publiek voor.

 1. Roken in de wagen in aanwezigheid van kinderen (-18 jaar) moet beboet worden.
 2. Secundaire scholen mogen dagelijks frisdrank, snoep en ongezonde snacks aan de leerlingen verkopen.
 3. De verkoop en het schenken van alle alcohol aan – 18jarigen moet beboet worden.
 4. Een suikertaks is een efficiënte (preventieve) gezondheidsstrategie.
 5. Het toedienen van het mazelen-bof-rubella vaccin aan kinderen moet verplicht worden.
 6. De deelname aan de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar kanker moet verplicht worden.

Kortom: kunnen we mensen verplichten om gezond te leven? En hebben we wel het recht om ongezond te leven?

Professor Nys

Prof. Herman Nys beaamde dat mensen recht op een gezond leven hebben. Dit is geen absoluut recht en er staat ook geen plicht tegenover. Als mensen kiezen om ongezond te leven, mag hun keuze anderen geen schade toebrengen.

Volgens Nys is de overheid verplicht maatregelen te nemen om het recht op gezond leven waar te kunnen maken. Dit gebeurt in afweging met andere rechten en belangen.     

Dr. Peuskens

Dr. Hendrik Peuskens vulde aan dat ook mensen met een verslaving keuzes maken, maar dat we dit toch erg genuanceerd moeten bekijken. De vrijheid om te kiezen is niet altijd en voor iedereen even groot. De overheid moet de gezonde keuze aanmoedigen, maar hoeft ongezonde keuzes niet noodzakelijk te bestraffen.

Stefaan Hendrickx

Stefaan Hendrickx benadrukte dat we bij dit debat de economische belangen zeker niet uit het oog mogen verliezen. De overheid verdient veel geld aan bijvoorbeeld de verkoop van tabak of alcohol. Ook de invloed van de tabaks- of voedingsindustrie valt niet te onderschatten.

Deelnemers in de zaal wezen op de gedeelde verantwoordelijkheid om kinderen te leren om duurzame, gezonde keuzes te maken. Naast de overheid hebben ook de scholen en ouders hierin een taak.

Conclusie

De aanwezigen waren het erover eens dat de overheid meer moet inzetten op gezondheid door de industrie te dwingen extra stappen te zetten. Voorbeelden zijn

 • een duidelijke etikettering op voedingsverpakkingen
 • neutrale sigarettenverpakkingen
 • gevarensymbolen op alcoholflessen

Naast fiscale maatregelen (taksen,…) kan ook ‘nudging’ gezonde keuzes stimuleren. Nudges zijn  zachte duwtjes in de ‘goede richting’ zodat mensen meer gewenst of verstandig gedrag vertonen, terwijl de keuzevrijheid van het individu intact blijft.

Deelnemers sloten het debat af met een gezonde lunch en kregen zo de kans om na te praten.

Debat
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen