Nieuwsbrief

Resultaten geluksbevraging in Vlaams-Brabantse basisscholen

De resultaten van het onderzoek naar het geluksgevoel bij kinderen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar basisonderwijs in Vlaams-Brabant zijn bekend. 

Enkele highlights

Cijfers:

  • 46% van de bevraagde kinderen heeft een GSM
  • 31% drink bijna nooit frisdrank
  • 1 op 5 ouders gescheiden
  • 58% krijgt geen zakgeld, maar 42 % dus wel; bij 64% bedraagt het zakgeld 5 euro of minder per week.   
  • 23% heeft een tv op de slaapkamer

Verbanden:

  • Kinderen die op 9- tot 12-jarige leeftijd al alcohol proefden of tabak rookten, hebben meer dan anderen de intentie om dit op latere leeftijd ook te doen.
  • Uit het onderzoek blijkt dat 38 procent van de ondervraagde jongeren al eens alcohol geproefd heeft en 3 procent al tabak gerookt heeft. Respectievelijk 16 en 1 procent stelt dat men later alcohol zal drinken of roken, 55 en 9 procent houdt het bij "misschien". Van de ondervraagden denkt 45 procent dat andere kinderen uit de klas ook al eens alcohol proefden. Voor roken is dat slechts 7 procent.
  • Kinderen die al alcohol geproefd hebben, hebben volgens de onderzoekers duidelijk meer de intentie om ook later alcohol te gaan gebruiken. Van wie al alcohol proefde, zegt nu al 26,6 procent later ook te zullen drinken, terwijl dat beperkt blijft tot 8,7 procent voor wie dat nog niet deed. Bij het roken is dat respectievelijk 17 en 0,8 procent.

Meer lezen?

Interesse in het hele rapport? Lees het online (PDF - 2,95 MB).

Geluk
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen