Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de projectoproep 'meisjes en de publieke ruimte'

Wil jij met jouw gemeente ook beter inspelen op de noden van meisjes (ca. 10-12 jaar) in de publieke ruimte, maar weet je nog niet wat zij nodig hebben? Kind & Samenleving zoekt het voor je uit. Met steun van de Vlaamse Overheid onderzoeken ze in 4 gemeenten waar en hoe meisjes spelen en hoe het beleid daarop kan inspelen. Stel je kandidaat voor 5 april 2019.

Kind & Samenleving focust dit jaar op meisjes in de publieke ruimte. Ze voeren 4 beleidsparticipatiesprocessen met een groep meisjes uit, op maat van steden en gemeenten. Hiermee brengen ze de noden van meisjes in kaart, krijgen ze inzicht in de drempels waarmee ze te kampen hebben, en stellen we concrete beleidsaanbevelingen op.

Samen met de stad of gemeente zoeken ze naar een wijk of een ruimte waar het spelen van meisjes specifieke uitdagingen oproept en ondersteuning kan gebruiken.

Meer info 

Neem een kijkje op de website van Kind & Samenleving

Projectoproep
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen