Nieuwsbrief

Don01Maa

Studiedag 'Slim met schermen: jongeren, gamen & internet'

Romaanse Poort
Brusselsestraat 63
3000 Leuven
Maak kennis met de meest recente lespakketten en methodieken

Tijdens de studiedag 'Slim met schermen: jongeren, gamen en internet' maakte je al doende kennis met de meest recente methodieken en nieuwe educatieve spelmaterialen over gamen en veilig en verantwoord omgaan met internet. Je kreeg concrete tips en handvaten om met je leerlingen te werken aan gamen, cyberpesten, sexting, veilig internet. Je vernam er hoe andere scholen aan deze thema's werken en je leerde problematische situaties herkennen.

De presentaties per workshop kan je hieronder terugvinden.

Workshops

 • Sexting: hoe reageer je op online situaties? (Sensoa)
  Tijdens deze workshop ga je dieper in op wat wel of niet grensoverschrijdende sexting is. We passen de principes van het Sensoa Vlaggensysteem toe op situaties met nieuwe media. Je komt er te weten hoe je aan preventie kan doen en krijgt een 10 stappenplan voor een gepaste aanpak als een naaktfoto wordt doorgestuurd.
 • Praktijkvoorbeeld: Beleidsmatig werken  (BuSO Woudlucht Leuven)
  Beleidsmatig werken: het gebruik van schermen op school en in de klas (regels en procedures, educatief aanbod, begeleidingsstrajecten, structurele maatregelen i.v.m. gamen, internet, sociale media, GSM gebruik, …)
 • Vlucht naar Avatar (CGG-VBO)
  Hoe ga je als leerkracht aan de slag met het lespakket 'Vlucht naar Avatar'? Dit lespakket wil de kennis, het inzicht en de vaardigheden van leerlingen van de 3de graad lager onderwijs en 1ste leerjaar SO versterken, zodat ze op een verantwoordelijke manier leren omgaan met gamen.
 • Clicksafe: Veilig internet voor kinderen en jongeren (Childfocus)
  Deze workshop promoot een verantwoord gebruik van internet door kinderen en adolescenten en dat via de professionals die hen omringen. Door deze tussenpersonen te sensibiliseren, willen we ze van nabij betrekken bij de online mediaopvoeding van kinderen en jongeren. Met kinderen of jongeren over internet praten of hen vragen om stil te staan bij hoe ze zich online gedragen, is evenwel niet eenvoudig. Deze opleiding is dan ook zeer praktisch van aard en stelt pedagogische tools ter beschikking in functie van het gekozen thema. Zo kunnen de deelnemers na de opleiding onmiddellijk aan de slag.
 • Praktijkvoorbeeld: Met je leerlingen aan de slag - Lemmensinstituut Leuven (Preventiedienst Stad Leuven)
  In deze workshop licht de preventiedienst van de stad Leuven toe hoe zij samen met het Lemmensinstituut in de klas aan de slag zijn gegaan met deze problematiek. Deze en andere methodieken die besproken worden kan je als leerkracht ook zelf toepassen bij je leerlingen.
 • PLAY (CGG-VBO)
  Gamen is een hot topic. Voor veel jongeren is het een onlosmakelijk deel van hun leefwereld. Leerkrachten leren met PLAY hun leerlingen uit de B-stroom verantwoord omgaan met gamen. Dit zonder zelf expert te hoeven zijn. PLAY zet jongeren op een interactieve wijze aan het denken en sluit naadloos aan bij hun leefwereld.
 • Als kleine kinderen groot worden: opvoedingsondersteuning rond gamen voor 10 tot 14 jarigen (Intergemeentelijk preventiewerkers Sofie Fruyt en Wim Augustijns)
  Een interactieve vorming over gamen bij jongeren. Centraal staat het versterken van beschermende opvoedingsvaardigheden. De bedoeling is dat leerkrachten tips krijgen om verantwoord te gamen.
 • Preventiemethodieken gamen: verantwoord omgaan met gamen voor secundair onderwijs (CGG-VBO)
  In deze workshop stellen we een tiental mogelijke lesmethodieken voor om in de klas aan de slag te gaan met het thema gamen. Tijdens de workshop leer je een drietal methodieken in detail kennen, zodat je achteraf hiermee zelf aan de slag kan. 
 • Probleemsituaties herkennen (CGG-VBO)
  89% van de gamende jongeren (12-17 jaar) in België ervaart geen problemen met gamen. Voor hen blijft gamen een hobby en ontspanning. Voor een kleine groep jongeren kan je wel spreken van problematisch gamen. Tijdens deze workshop leer je probleemsituaties herkennen en krijg je tips wat je kan doen als je merkt dat je leerling te veel gamet en daardoor in problemen raakt.
studiedag
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen