Nieuwsbrief

Subsidies voor duurzame milieu- en klimaatprojecten

De provincie Vlaams-Brabant subsidieert ook volgend jaar nog duurzame milieu en klimaatprojecten. De projecten voor 2017 moeten ingediend worden voor 31/12/2016.

Voor wie?

  • Steden en gemeenten Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
  • Vzw’s met lokale werking in de provincie
  • Feitelijke verenigingen waarvan minstens 1 lid rechtspersoonlijkheid heeft (bedrijven, particuliere initiatieven, etc.)

Subsidie?

Minimaal 1.000 euro, maximaal 75.000 euro

  • Looptijd: 2 of 3 jaar (naar keuze)
  • Looptijd 2 jaar: 50% voorschot, 50% saldo (6 maanden afsluiten)
  • Looptijd 3 jaar: 50% voorschot, 25% na 1,5 jaar, 25% saldo (6 maanden afsluiten)

Voorbeelden van thema’s

  • Voeding: stimuleren duurzame voedselconsumptie, lokale voedselproductie en korte keten, verminderen van de vleesconsumptie, landbouw in de stad...
  • Bouwen en wonen: bewust en spaarzaam omgaan met ruimte, energie, water en materialen, duurzame en hernieuwbare lokale energieproductie, bijna energieneutraal bouwen...
  • Mobiliteit: stimuleren van het fietsen, autodelen, gebruik van openbaar vervoer, terugdringen van het vervoer op basis van fossiele brandstoffen...
Milieu
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen