Nieuwsbrief

← Vorige

Theateradvies: geestig gezond op de planken

Jongeren zijn vatbaarder voor eenzijdige beeldvorming. Denk aan nieuwsberichten of theatervoorstellingen over gevoelige thema’s zoals zelfbeschadiging of zelfmoord. Die kunnen ervoor zorgen dat jongeren zelf dit gedrag stellen, dit als oplossing of uitweg zien en sneller zelfmoordgedachten en/of -gedrag ontwikkelen.

Daarom vinden experts in suïcidepreventie toneelvoorstellingen over zelfmoord geen goed idee. Denk bij gevoelige thema’s dus goed na over de voor- en nadelen van een voorstelling. Zorg voor ondersteuning en omkadering.

Praktisch

Op de website van Zelfmoord1813 lees je het theateradvies.

Materialen

Postkaart: NokNok
Affiche: NokNok
Banner: Fit in je hoofd
Banner
Affiche: Fit in je hoofd
Affiche
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen