Nieuwsbrief

Woe12Jun

Trefdag mantelzorg

Museum M
Leopold Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven
de kracht en de valkuilen van informele zorg

Vermaatschappelijking van de zorg is een trend in het zorglandschap die zich baseert op de kracht van de informele zorg. Hierbij wordt een grote verantwoordelijkheid gelegd bij de mantelzorgers, de 600.000 Vlamingen die zorg bieden aan een naaste met wie ze een persoonlijke band hebben.  Mantelzorg mag weliswaar een prachtige uiting zijn van een zorgzame samenleving, maar is niet vanzelfsprekend. Zonder een goede omkadering lopen mantelzorgers gevaar op overbelasting, isolement en zien ze vaak het bos niet meer door de bomen van het zorgaanbod.

Wat is het opzet van deze trefdag?

De stad Leuven wil via deze trefdag zorgprofessionals ondersteunen om hun beleid nog meer af te stemmen op de noden van de Leuvense mantelzorger en zo de mantelzorger en haar expertise centraal te stellen.

Waar hebben mantelzorgers nood aan? Hoe vang je signalen op van overbelasting? Waar kan je als organisatie terecht als je met vragen zit rond de ondersteuning van mantelzorgers? Hoe kan de zorg in samenspraak met de mantelzorger georganiseerd worden? Hoe bereik je ook de jonge mantelzorger?

Nadat het algemeen kader is geschetst in de voormiddag, kan je na de lunch in kleine themagroepen van gedachten wisselen en vragen stellen.

Wanneer

woensdag 12 juni 2019 van 10u tot 15u

Waar

Museum M, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven

Meer informatie

Surf naar www.leuven.be/LeuvenLINKT of bel 016 27 26 45

Inschrijven

Schrijf je in via volgend formulier.

Trefdag mantelzorg
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen