Nieuwsbrief

Ma17Sep

Vorming suïcidepreventie bij volwassenen

CGG Brussel - vestiging Kruidtuin
Haachtsesteenweg 76
1210 Sint-Joost-Ten-Node
Theorie, praktijk en vaardigheden

Elke dag overlijden in België zeven mensen door zelfmoord. Bij de 25-45 jarigen is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. De confrontatie met mensen die een einde willen maken aan hun leven, is voor hulpverleners emotioneel een moeilijk gegeven. Kan ik er iets aan doen? Wat zeg ik wel, en wat net niet?

Deze vorming voor Hulpverleners uit CAW, PAAZ en liaisonpsychiatrie AZ, voorzieningen Geestelijke Gezondheidszorg, mobiele crisisteams, OCMW, thuiszorg, hulpdiensten... geeft antwoord op je vragen.

Lees meer op de website van zelfmoord1813

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen