Nieuwsbrief

Ma14Jan

Vorming suïcidepreventie bij volwassenen

CGG PassAnt
Sint Geertruiabdij 6
3000 Leuven
Theorie, praktijk en vaardigheden

Elke dag overlijden in België zeven mensen door zelfmoord. Bij de 25-45 jarigen is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. De confrontatie met mensen die een einde willen maken aan hun leven, is voor hulpverleners emotioneel een moeilijk gegeven. Kan ik er iets aan doen? Wat zeg ik wel, en wat net niet?

Deze vorming voor Hulpverleners uit CAW, PAAZ en liaisonpsychiatrie AZ, voorzieningen Geestelijke Gezondheidszorg, mobiele crisisteams, OCMW, thuiszorg, hulpdiensten... geeft antwoord op je vragen.

Meer weten?

Surf naar de website van zelfmoord1813

startevent
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen