Nieuwsbrief

WaterWeter
WaterWeter (Quiz)
De WaterWeter is een korte quiz met tien juist-fout stellingen over water voor jongeren van het secundair onderwijs.
Fiets je mee?
Fietscatalogus (Catalogus)
De fietscatalogus bundelt een waaier aan fietsacties voor verschillende doelgroepen. De actiefiches ontstonden in samenwerking met Mobiel 21, Velo, de Fietsersbond, Bond Beter Leefmilieu en VIGeZ
 
Brochure borstkankerscreening
Visuele brochure met eenvoudig taalgebruik over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker voor (allochtone) laaggeletterde vrouwen. Enkel nog beschikbaar in het Frans, Engels, Turks en Arabisch.
Voorschrift
Met het 'Aanvraagformulier voor screeningsmammografie' geeft de huisarts een voorschrift mee aan vrouwen om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.
3D
Interactief spel over sociaal emotionele thema's voor klasgroepen van het eerste tot en met het laatste jaar van het secundair onderwijs.
Voorschrift
De huisarts geeft dit voorschrift mee aan een vrouw tussen de 50 en 69 jaar voor een gratis screeningsmammografie.
 
Toeka
Toeka (Educatief materiaal)
Speels programma om sociale vaardigheden bij kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar te stimuleren.
Miembo
Miembo (Educatief materiaal)
Speels lessenpakket over socio-emotionele opvoeding en sociale vaardigheden waarmee je het welbevinden van kinderen verhoogt.
Ik ben nummer dertien
Ik ben nummer dertien (Educatief materiaal)
Lespakket om te werken aan depressieve gevoelens bij kinderen
fit in je hoofd
Tien mails om de veerkracht van je werknemers, leden, patiënten... te versterken.
Polsbandje Nok Nok
Nok Nok-polsbandjes (Campagnemateriaal)
Met de Nok Nok-polsbandjes breng je geestelijke gezondheid bij jongeren onder de aandacht
TOPspel
TOPspel (Spel)
Aan de slag met beginnend grensoverschrijdend gedrag bij leerlingen van het basisonderwijs.
 
Vlieg erin!
Vlieg erin! (Educatief materiaal)
Educatief pakket over welbevinden, talenten en waardering voor leerlingen van de derde graad uit het basisonderwijs.
Vijf rollen
Boek met concrete en praktische tips over welke rollen je als leraar hebt en hoe je effectief gedrag stelt.
Spel van Lesgeven
Oefenspel om te leren omgaan met lastige situaties in de klas.

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen