Nieuwsbrief

Inspiratiegids en doe-boek
De inspiratiegids bundelt activiteiten, lesmaterialen, uitstapjes... over gezonde voeding om te koppelen aan de schoolmoestuin. Het doe-boek bevat doe- en leeractiviteiten over gezonde voeding.
Mimi in de buik van de reus
Cd-rom met een leerzaam avontuur over spijsvertering en gezonde voeding.
Het land van Calcimus
Het land van Calcimus is een cd-rom over het belang van calcium.
Prentenboek Jaap de krokodil
Prentenboek en spannend verhaal over tandverzorging en hygiëne. Met achteraan tips om je tanden goed te verzorgen.
Aan tafel!
Aan tafel! (Educatief materiaal)
‘Aan tafel!’ laat leerlingen kennis maken met gezonde voeding en het belang ervan zodat ze de gezonde keuze in de praktijk kunnen toepassen.
Beestig gezond
Beestig gezond (Educatief materiaal)
Lessenpakket over gezonde voeding om kleuters een gezonder eetgedrag aan te leren.
Valpreventie (Campagnemateriaal)
Affiches, folders, brochures, banners, placemats en activiteiten over valpreventie
 
VAD
Alcohol- en drugpreventie (Campagnemateriaal)
Folders, brochures, affiches... over de preventie van alcohol en andere drugs
 
Gezond tussendoor
Gezond Tussendoor (Educatief materiaal)
Didactische map met suggesties voor een gezondheidsbevorderende school, tips om ouders te betrekken en om activiteiten over gezonde tussendoortjes voor de leerlingen op te zetten.
Resto resto
Totaalproject gezonde voeding (Educatief materiaal)
Dit project heeft als doel kinderen spelenderwijs vertrouwd te maken met de principes van gezonde voeding. Het laat hen vooral ook nadenken over hun eigen voedingsgewoonten
Smakelijk kronkelspel
Het 'Smakelijk kronkelspel' is een behendigheidsspel over de verschillende smaken.
Weet en eet gezond
Weet en eet gezond (Educatief materiaal)
'Weet en eet gezond' werkt op een integrale en geïntegreerde wijze aan gezonde voeding bij jongeren uit het buitengewoon secundair onderwijs.
WaterWeter
WaterWeter (Quiz)
De WaterWeter is een korte quiz met tien juist-fout stellingen over water voor jongeren van het secundair onderwijs.
Fiets je mee?
Fietscatalogus (Catalogus)
De fietscatalogus bundelt een waaier aan fietsacties voor verschillende doelgroepen. De actiefiches ontstonden in samenwerking met Mobiel 21, Velo, de Fietsersbond, Bond Beter Leefmilieu en VIGeZ
 
Brochure borstkankerscreening
Visuele brochure met eenvoudig taalgebruik over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker voor (allochtone) laaggeletterde vrouwen. Enkel nog beschikbaar in het Frans, Engels, Turks en Arabisch.

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen