Nieuwsbrief

Gezonde leerlingen en leerkrachten presteren beter

Wil je leerlingen iets bijbrengen over alcohol- en druggebruik? Hen het belang van gezonde binnenlucht leren? Gezonde keuzes toegankelijker maken of een gezondheidsbeleid uitbouwen?

Een gezonde school kiest voor een leeromgeving waarin leerlingen en leerkrachten de ruimte krijgen om zich goed en gezond te ontplooien. Het is de plek bij uitstek om kinderen alles te leren over gezonde keuzes.

Bij het Logo vind je materialen en projecten voor een gezonde levensstijl. Daarnaast ondersteunen we de samenwerking van schoolnabije partners zoals het CLB en lokale besturen in hun opdracht om de school te helpen bij het uitwerken van een gezondheidsbeleid.

Praktijkdag Gezonde School

Wil je inzetten op gezondheid op school maar je weet niet goed hoe je hieraan moet beginnen? Wil je al doende kennis maken met de meest recente methodieken en nieuwe educatieve speelmaterialen over voeding, beweging, mentaal welzijn, alcohol, tabak of drugs? Of ben je op zoek naar handvaten om een gezondheids- en drugbeleid op school uit te werken, te implementeren en te evalueren?

Bekijk de presentaties van de praktijkdag gezonde school van 17 maart 2017 in Leuven. Je vindt er inspiratie om gezondheid op school een boost te geven.

Kijk ook eens op

Ga aan de slag.
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen