Nieuwsbrief

Het Chronic Care project in Tienen zoekt een facilitator (30%)

Je opdrachten

 • Operationele uitvoering van het communicatieplan
 • Organisatie overleg, events en avondopdrachten
 • Logistiek (bv. verdeling folders)
 • Secretariaatswerk
 • Helpdesk
 • Boekhouding

Bekijk de hele vacature

Het Chronic Care project in Tienen zoekt een coördinator (70%)

Je opdrachten

 • Verbindingen maken en relaties onderhouden met stakeholders, realiseren van synergieën tussen acties, zorgen voor draagvlak en vertrouwen.
 • De stuurgroep informeren over de voortgang en evaluatie van de acties.
 • Communiceren naar de bevolking en naar zorgverleners, stakeholders.
 • Aanspreekpersoon voor het project t.o.v. de overheden.
 • Netwerkleiderschap opnemen passend bij een niet-hiërarchische netwerkstructuur.
 • Gedragsverandering teweeg brengen bij zorgverleners en personen met een zorgnood via specifieke acties, ondersteund door verandercoaches.
 • Zoeken naar externe financiering.
 • Begeleiden van groepen.
 • Overzicht houden over het project.

...

Het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen zoekt een halftijds stafmedewerker.

Wat houdt de job in?

Als stafmedewerker van het EVV

 • ben je verantwoordelijk voor de algemene communicatie van het EVV. Dit houdt onder meer in:
  - beantwoorden van helpdeskvragen
  - continu actualiseren van de website www.valpreventie.be
  - vertegenwoordigen van het EVV op sociale media (Facebook, Twitter, …)
 • ben je medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen, verspreiden en implementeren van methodieken en materialen
 • werk je diverse inhoudelijke taken uit zoals bijvoorbeeld het updaten van praktijkrichtlijnen
 • ben je verantwoordelijk voor bepaalde werkpakketten: hierbij leid je vergaderingen, breng je schriftelijk en mondeling verslag uit en volg je de vooruitgang...
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen