Nieuwsbrief

← Vorige

De Proefkampioen

De Proefkampioen is een educatief project dat de smaakontwikkeling bij kinderen bevordert. Kinderen van 3 tot 8 jaar leren ervaringsgericht en op een positieve en stimulerende manier omgaan met gezonde voeding. Ze mogen ruiken, voelen en natuurlijk proeven van de vier smaken: zuur, zout, zoet en bitter. Op die manier wordt de smaakontwikkeling gestimuleerd. Met de handleiding en de proefkoffer kunnen leerkrachten zelfstandig aan de slag.

Voor wie?

  • Kleuteronderwijs en 1ste graad lager onderwijs
  • Speelpleinwerking
  • Voor- en naschoolse kinderopvang
  • Gemeenten kunnen scholen stimuleren om met de Proefkampioen aan de slag te gaan

Praktisch

Je ontleent de Proefkampioenkoffer gratis via het Logo of CLB.

Als organisator voorzie je de ingrediënten voor de koffer. Reken voor een klas van 20 leerlingen op 15 EUR tot 20 EUR.

Het Logo zet je op weg

De Proefkampioenkoffer ontlenen? Dat kan bij je CLB of het Logo. Contacteer het Logo op info@logo-oostbrabant.be of bel 016 89 06 05 voor meer informatie.

Mag het wat meer zijn?

Je kan bij het Logo terecht voor een vorming ‘gezond opgroeien’, gekoppeld aan de Proefkampioen.

Wil je ouders extra informeren over smaakontwikkeling bij kinderen? Plan een infosessie‘ gezond opgroeien’ voor ouders en begeleiders van jonge kinderen.

proef

Andere projecten:

Materialen

Koffer: De proefkoffer
proefkoffer
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen