Nieuwsbrief

Over Logo Oost-Brabant

Missie

Het Logo gaat voor meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren voor iedereen.

Organisatie

Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg. Er zijn vijftien Logo’s in Vlaanderen en Brussel.

In opdracht van de Vlaamse overheid werkt het Logo mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau:

 • De Vlaming leeft gezonder in 2025 op vlak van gezond eten, sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak, alcohol en drugs
  • Hij neemt zijn gezondheid in eigen handen
  • Het gezin als bron van gezondheid
  • Vrije tijd, gezonde tijd
  • Onderwijs in gezondheid
  • Werken, ook aan gezondheid
  • Meer gezondheid in de zorg
  • Gezonde buurten
  • Goed bestuur, de weg naar een goede gezondheid
 • Meer veerkrachtige mensen
 • Minder ongevallen in de privésfeer
 • Meer mensen die deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker
 • Een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in Vlaanderen

Doe jij mee? Wil je mensen overtuigen van de vele voordelen van een fysiek actief leven en gezonde voedingsgewoonten? Ben je op zoek naar een goede strategie die het gebruik van tabak, alcohol of andere drugs ontmoedigt? Wil je mensen aanmoedigen om deel te nemen aan de bevolkingsonderzoeken die kanker preventief opsporen? Wil je het valrisico van oudere mensen aanpakken? Lig je wakker van het hoge aantal zelfdodingen en de bedreigingen van het milieu voor onze gezondheid? Ontdek onze dienstverlening of contacteer ons.

Meer weten over Logo Oost-Brabant en de vijftien Vlaamse Logo's? Lees onze voorstellingsbrochure of onze blog.

Raad van bestuur

Logo Oost-Brabant wordt geleid door de raad van bestuur. Die bestaat uit

 • Frank Delvaux (voorzitter)
 • Jo Delabastita
 • Godfried De Groe
 • Gerda Vandenplas
 • Lies Verdonck
Preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen: de spelers

Infographic_De_spelers.png

Agentschap Zorg en Gezondheid

Zorg en Gezondheid is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het agentschap reglementeert en ondersteunt een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven en neemt ook actie op het terrein bij bepaalde volksgezondheidsnoden zoals zuiver drinkwater, gezonde voeding, kanker en infectieziekten en van preventieve organisaties tot palliatieve zorginstellingen.

Deskundigen (Partnerorganisaties)

De partnerorganisaties hebben expertise op een of meerdere domeinen van de preventieve gezondheidszorg. Ze ontwikkelen strategieën, methodieken en materialen en helpen de Logo’s bij het verspreiden, toepassen en evalueren daarvan.

Regionale verspreiders (= Logo’s)

Vijftien Logo’s in Vlaanderen en Brussel werken mee aan de realisatie van het preventieve gezondheidsbeleid en de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Ze vormen een schakel in het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk. In elk Logo-team – behalve in Brussel – zijn medisch milieukundigen aan het werk. Zij voorkomen of beperken gezondheidsrisico’s als gevolg van het milieu. Lees meer over de dienstverlening van het Logo.

Organisaties met terreinwerking

Organisaties met terreinwerking hebben specifieke opdrachten in het veldwerk binnen de preventieve gezondheidszorg. Ze doen daarvoor een beroep op de expertise van de partnerorganisaties. Op lokaal vlak werken de Logo's met hen samen waar dit relevant is.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen