Nieuwsbrief

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus vzw zoekt een doelgroepcoördinator Jeugd (deeltijds contract, 19u/week).

Functieomschrijving

  • Je hebt een beleidsfunctie die niet combineerbaar is met een curatietaak binnen de organisatie
  • Je volgt de ontwikkelingen op in het hulpverleningslandschap en implementeert deze binnen het CGG
  • Je werkt mee aan een optimale inzet van onze organisatie in netwerken
  • Je neemt deel aan regionale en supra-regionale vergaderingen en overlegorganen
  • Je coördineert de interne werking van de jeugdteams en vervult een brugfunctie tussen de verschillende teams en doelgroepen
  • Je draagt mee zorg voor een gezond werkklimaat en aangename werkomstandigheden binnen de jeugdteams

Functieprofiel

  • Je hebt werkervaring in onze sector (...

Functieomschrijving

YUNECO is op zoek naar een medewerker die wil deel uitmaken van het mobiel crisisteam in het netwerk Vlaams-Brabant, Halle/Vilvoorde. Het team heeft zijn uitvalsbasis op enkele locaties in de regio Halle/Vilvoorde, maar dekt de volledige regio en functioneert als team onder de verantwoordelijkheid van de kinder- en jeugdpsychiaters van het netwerk. Zij verrichten in hoofdzaak mobiel klinisch werk en verplaatsen zich naar de leefcontext van de jongeren. Dat kan naar de thuiscontext zijn, maar ook eventueel naar de school of een andere omgeving. Er wordt intensief samengewerkt met de andere betrokken partners binnen het zorgprogramma YUNECO Crisis.

Functieprofiel

  • Je hebt een basisdiploma als bachelor in assistent psychologie of orthopedagogie, psychiatrische verpleegkundige of menswetenschappelijke richting
  • Je hebt...

Functieomschrijving

YUNECO zoekt een medewerker die wil deel uitmaken van de mobiele teams YUNECO Care. Wij verwachten van deze medewerker dat hij/zij aanklampend kan werken en netwerken opzet rond jongeren met een complexe problematiek. Het team heeft zijn uitvalsbasis op enkele locaties in de regio Halle/Vilvoorde, maar dekt de volledige regio, en functioneert als team onder de verantwoordelijkheid van de kinder- en jeugdpsychiaters van het netwerk, regio Halle/Vilvoorde. Je verricht in hoofdzaak mobiel klinisch werk en dient je te verplaatsen naar de leefcontext van voor de reguliere GGZ moeilijk bereikbare jongeren. Dat kan naar de thuiscontext zijn, maar ook eventueel naar de school of een andere omgeving. Je werkt intensief samen in het netwerk met alle partners in de jeugdzorg binnen en buiten de Geestelijke Gezondheidszorg.

Functieprofiel per medewerker...

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen