Nieuwsbrief

Het hele jaar door veilig bewegen in WZC Booghuys

In WZC Booghuys ondernemen ze actie tijdens de Week van de Valpreventie. Maar daar blijft het niet bij. Het hele jaar door wordt ervoor gezorgd dat bewoners veilig kunnen bewegen.

Actie tijdens de Week van de Valpreventie 2016

"In het Booghuys willen we heel bewust en dagdagelijks aan valpreventie doen, vallen moet zoveel als mogelijk vermeden worden. Voor ons was het dus heel goed nieuws dat het Logo ons een hele reeks middelen en informatie verschaft om vallen te voorkomen en iedereen hierover te informeren.

We hebben er niet aan getwijfeld om deel te nemen en voor bewoners, familie, personeel en stagairs alle aspecten rond valpreventie gedurende een week in het daglicht te plaatsen. We proberen tijdens die week iedereen heel actief te betrekken en ten minste eens te laten nadenken over valrisico’s. Het moet een leuke week zijn en iedereen zal het geweten hebben. Voor ons is het ook een gelegenheid om de interdisciplinaire samenwerking te bevorderen, vandaar dat we ook zoveel mogelijk activiteiten zoeken waar elke discipline aan kan meewerken."

Niet de eerste keer

De eerste deelname van het wzc dateert al van 2013. Op het programma toen: hindernissenparcours, zitzumba, valpreventiequiz voor bewoners en familieleden.

In 2014 was er een hindernissenparcours, fit-o-meter en muzikale Twister. In 2015 een fit-o-meter, valpreventieparcours en zitdansen.

In 2016 organiseerde het wzc

 • gezegden en spreuken over valpreventie
 • een fietsmarathon gekoppeld aan een uitstap
 • fit-o-meter
 • oproep aan bewoners, familie en medewerkers om valpreventietips te bezorgen die het wzc gaat verwerken in een valpreventiekalender om gedurende het hele jaar sensibiliseringsacties te voeren
 • schoenenkraam waar bewoners en familie veilige schoenen kunnen kopen

Het hele jaar lang aandacht voor valpreventie

De bewoners worden zoveel mogelijk gestimuleerd om op een veilige manier te bewegen

 • met de huisarts en de verpleging wordt besproken wie in aanmerking komt voor kinesitherapie
 • er is wekelijks blijf-fit (groepsgym) waarbij we alle bewoners uitnodigen
 • eenmaal per maand is er muziek en dans op de afdelingen
 • elke bewoner wordt door de verschillende disciplines geëvalueerd op valrisico
 • de kinesitherapeuten stellen een motorische beginstaat op en evalueren of er kan gewerkt worden aan de verbetering van de fysieke conditie
 • indien nodig worden zo snel mogelijk gepaste hulpmiddelen ingeschakeld
 • de medicatie wordt regelmatig in vraag gesteld en besproken met de huisarts
 • verpleging en ergotherapie bespreken met de familie hoe we aangepaste kleding en schoeisel kunnen aanschaffen indien nodig
 • jaarlijks organiseert de dienst ergotherapie een ‘veilige schoenen’ verkoop
 • elk valincident wordt geregistreerd en besproken in teamverband
 • 4 keer per jaar worden de valincidenten interdisciplinair besproken op afdelingsniveau
 • jaarlijks wordt op instellingsniveau gekeken of er structurele veranderingen kunnen aangebracht worden om het vallen te beperken
 • jaarlijks wordt nagegaan of er voldoende en aangepast materiaal is om bewoners veilig te verplaatsen
 • iedereen krijgt een opleiding verplaatsingstechnieken
 • valpreventie is een permanente oefening om de beste verhouding bewegen/beschermen te zoeken waarbij de bewoner centraal staat

Valpreventie is geen gemakkelijke oefening en vallen zal nooit volledig onder controle zijn maar het kan zeker beperkt worden. Bij WZC Booghuys zien ze valpreventie als een echte uitdaging.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen