Nieuwsbrief

← Vorige

Sport- en beweegscan (Sport op het werk)

Voor je van start gaat met beweegacties op het werk, vorm je je het best eerst een juist beeld van je werknemers. Bewegen ze vaak? Sporten ze? En wat verwachten ze van hun werkgever op dat gebied?

Met de sport- en beweegscan van Sport Vlaanderen, een gratis digitale enquête die je onder het personeel verdeelt, breng je de basisgegevens in je organisatie in kaart. Met de sport- en beweegscan als nulmeting en nameting breng je bovendien ook makkelijk het effect van beweegacties in kaart en zie je waar initiatieven bijgestuurd kunnen worden.

 

Voor wie?

Voor bedrijven, organisaties, VZWs, instellingen, lokale besturen,… die hun personeel willen motiveren om meer te bewegen of te sporten.

Wie kan met de sport- en beweegscan aan de slag? 

HR-verantwoordelijke, preventieadviseur, manager of adviserend medewerker, ... 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen