Nieuwsbrief

Brochure: Word een gezonde gemeente!

Vind je gezondheid en gezonde inwoners belangrijk? Heb je zin in meer of heb je nood aan een goede GPS? Dan is het format Gezonde Gemeente wat jij nodig hebt. Het format biedt je een traject op maat met coaching en materialen die je helpen om gezondheid in je gemeente een structurele plaats te geven.

Voor wie?

Lokale besturen

Wie kan met dit materiaal aan de slag?

Gemeenten, OCMW's

Waarom?

Het format Gezonde Gemeente sluit aan bij de principes van de beleids- en beheercyclus. Subsidiariteit, planlastvermindering, integraliteit en beleidsvrijheid zijn de uitgangspunten.

← Vorige

Brochure gezonde gemeente
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen