Nieuwsbrief

Z.org KU Leuven sensibiliseert over valrisico's en voorziet veilige pantoffels

Tijdens de 6de editie van de Week van de Valpreventie lag de focus op veilige lichaamsbeweging. Er werd in Z.org KU Leuven extra aandacht geschonken aan valrisicofactoren zoals

  • voetproblemen
  • slecht schoeisel
  • verminderd zicht
  • medicatie
  • duizeligheid
  • voeding
  • onveilig of risicovol gedrag

"Dit jaar werd aan de hand van grote banners aan de hoofdingangen, folders, posters en slideshows op de televisieschermen de aandacht van zowel de patiënt, bezoekers en het personeel gevestigd op de algemene en specifieke maatregelen die wij allemaal nemen voor onze patiënten", zegt Nathalie Swinnen. "Daarnaast werd er tijdens de therapieën extra gefocust op valpreventie door activiteiten zoals een bordspel rond valpreventie, educatiesessies en bewegingssessies. Er werden, naar het voorbeeld van onze collega’s in UZ Leuven, lange schoenlepels aan de patiënten uitgedeeld."

Veilige pantoffels voor campus Kortenberg

"Dankzij inspanningen van de werkgroep valpreventie is er op campus Kortenberg ook een stock van veilige pantoffels aanwezig waardoor veilige pantoffels meteen beschikbaar zijn. Door een samenwerking tussen de ergotherapeuten en kinesitherapeuten kunnen deze pantoffels overdag op elk moment besteld en geleverd worden en wordt zo het valrisico van de ouderen verkleind. Met enige trots werd dit project tot 'het veilige pantoffelproject' gedoopt", gaat Nathalie verder.

Werkgroep valpreventie gaat verder

"Het komende jaar heeft de werkgroep valpreventie ook nog heel wat in petto. Er zullen bij opname valpreventiebrochures aan alle ouderen meegegeven worden. Er wordt gestreefd naar een fixatiearm beleid, omdat vrij kunnen bewegen en rondlopen op de afdeling het valrisico verkleint en de levenskwaliteit verbetert. In urgente of onduidelijke situaties is het voor velen niet helemaal duidelijk of er tot beveiliging moet (of mag!?) overgegaan worden. Om die reden zal de werkgroep zich ook bezighouden met het ontwikkelen van een bruikbare beslissingsboom die helpt met bepalen in welke mate iemand nood heeft aan beveiliging. De bedoeling is dat deze door iedereen van het multidisciplinaire team als handvat gebruikt kan worden."

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen