Nieuwsbrief

Valpreventie in de gemeente

Als lokaal bestuur of OCMW kan je ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Je kan valpreventie bespreekbaar maken en de buurt valveilig. Dat hoef je niet alleen te doen. Kies voor een gemeenschapsbenadering zoals BOEBS en betrek er meerdere actoren bij. Denk aan:

  • dienstencentra 
  • seniorenorganisaties 
  • thuiszorgdiensten 
  • sportverenigingen 
  • huisartsenkringen 
  • kinesitherapeuten 

Wil je in je gemeente werk maken van valpreventie en investeren in het gezond ouder worden van de inwoners? Het lokaal bestuur is de bindende kracht. Het Logo zet je op weg. 

Laat je inspireren

PVT Andres
   Bewoners van PVT Andreas in Lubbeek
  maken kennis met 10 sporten
   Het hele jaar door veilig bewegen
  in WZC Booghuys in Leuven
   Valinitiatie in Kampenhout

 
Kijk ook eens op

Ga aan de slag.
BOEBS – Blijf Op Eigen Benen Staan
Ga voor een valveilige en valvrije gemeente.
Opleiding motiverende gespreksvoering
Referentiepersoon valpreventie
Toolbox voor een Gezonde Gemeente
Wachtzaalcampagne
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen