Nieuwsbrief

Gezond door meer bewegen, evenwichtig eten en minder zitten

Een kwart van de kinderen en de helft van de volwassen Vlamingen weegt te veel. Wil je mensen aanzetten om gezonder te eten en meer te bewegen? In de voedingsdriehoek lees je hoe een evenwichtig voedingspatroon eruitziet, hoeveel je het best beweegt en hoe je het zitten beperkt.

Mensen slagen er niet altijd in deze aanbevelingen te volgen. De redenen liggen voor de hand:

  • Reclame presenteert ongezonde producten vaak als gezonde alternatieven
  • Labels als ‘light’ en ‘mager’ doen je denken dat een product gegarandeerd gezond is
  • Mensen gaan ervan uit dat een gezonde maaltijd duurder is dan een ongezonde
  • Een halfuur bewegen per dag lijkt moeilijk haalbaar

Wil je deze en andere misvattingen uit de wereld helpen? Wil je mensen informeren en sensibiliseren over het belang van gezonde voeding, voldoende beweging en minder zitten? Bij het Logo vind je materialen en projecten, maar ook coaching en advies om deze uitdaging aan te gaan.

Vlaamse gezondheidsdoelstelling

Het realiseren van gezondheidswinst op bevolkingsniveau door een stijging van het aantal mensen dat voldoende fysiek actief is, evenwichtig eet en een gezond gewicht nastreeft.

 

Ga aan de slag.
Groente zkt. Kok
Ik drink slim
Infosessies Gezonde School
Kleurrijk Gezond
Deze interactieve vorming motiveert personen met een migratieachtergrond om gezond te eten en voldoende te bewegen. En dit met aandacht voor hun culturele achtergrond.
Lekker fit
Liever actiever
Gezondheidsproject dat 'meer bewegen en minder zitten' stimuleert bij volwassenen.
Oog voor Lekkers
Project rond groenten, fruit, melk en gezonde voeding in het algemeen op school.
Opleiding motiverende gespreksvoering
Preventiecampagne in de apotheek
Sport op het werk
In 2017 lanceerde Sport Vlaanderen (vroeger Bloso) het actieplan Sport op het Werk waarmee ze mensen wil warm maken om ook op de werkvloer meer te bewegen en te sporten.
Sport- en beweegscan (Sport op het werk)
Voor je van start gaat met beweegacties op het werk, vorm je je het best eerst een juist beeld van je werknemers. Met de sport- en beweegscan van Sport Vlaanderen, een gratis digitale enquête die je onder het personeel verdeelt, breng je de basisgegevens in je organisatie in kaart.
Toneelstuk: Dokter, ik beweeg weer!
Ludiek en educatief theaterstuk over meer bewegen en minder zitten bij ouderen, gespeeld door 55-plussers

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen